Кыргызча

Добр – Ла-ла-лей

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы