Кыргызча

Добр – Патриот

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы