Кыргызча

Добр – Жашоо керемет

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы