Кыргызча

Роза Аманова – Ак куу

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы