Кыргызча

Султан Садыралиев – Жөнөкөй жигит

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы