Кыргызча

Султан Садыралиев – Жагымдуусуң

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы