Кыргызча

Сыймык Бейшекеев – Атакем

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы