Кыргызча

Сыймык Бейшекеев – Көздөрүң

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы