Кыргызча

Улан Мукаш – Боз торгоюм

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы