Кыргызча

Айчүрөк Иманалиева – Жар жар

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы