Кыргызча

Бекжан Темирхан – Сурмаларың

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы