Кыргызча

Биз тобу – Кечки туман

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы