Кыргызча

Биз тобу – Сен абайла

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы