Кыргызча

Кубик Калыков – Мектебим

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы