Кыргызча

Мурадил Данияров – Айланам

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы