Кыргызча

Нурмат Садыров – Жүрөк ээси, эркеси

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы