Кыргызча

Роза Аманова – Ала–Тоо көрккө келбейт Эл болбосо

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы