Кыргызча

Роза Аманова – Ооган ыйы

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы