Кыргызча

Роза Шакирова – Өмүр

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы