Кыргызча

Роза Шакирова – Апакем

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы