Кыргызча

Роза Шакирова – Ашыгым

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы