Кыргызча

Роза Шакирова – Сагынуу

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы