Кыргызча

Роза Шакирова – Сени менен

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы