Кыргызча

Сыймык Бейшекеев – Жакшы сөз айтчы мага

Жооп калтыруу

«Жогоруга кайтуу» баскычы